Skummeslövs kyrka

Laholms församling
Själaringning i kyrkan sker tisdagar kl.10.30.

Kyrkan erbjuder 150 sittplatser. Anhöriga och släkt placeras på höger sida. Minnesstund kan anordnas i Skummeslövs Församlingshem (gångavstånd ca 200 m). Kyrkan saknar anordning för att förändra kistans läge. Under begravningsgudstjänsten är kistan placerad så att den avlidne ligger med huvudändan vid altarringen.