Skogaby Kapell

Laholms församling
Själaringning sker onsdagar kl.10.30

Kapellet erbjuder 100 sittplatser. Anhöriga och släkt placeras på höger sida. Minnesstund kan anordnas i Laholms Församlingshem (ca 10 km). Kyrkan saknar anordning för att förändra kistans läge. Under begravningsgudstjänsten är kistan placerad så att den avlidne ligger med huvudändan vid altarringen