Borgerlig begravning/ceremoni

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsceremoni är alltid unik och kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsceremoni. En borgerlig begravning är alltid privat i den meningen att det är de närstående som bestämmer över ceremonin samt vilka som ska få närvara.

En begravningsgudstjänst styrs istället av kyrkans ritual för begravning och det är alltid i slutändan prästen som avgör vilket innehåll begravningsgudstjänsten ska ha.
En begravningsgudstjänst är dessutom alltid offentlig. Den kan vara lyst ”i kretsen av de närmaste”, men en gudstjänst är alltid öppen för den som vill närvara och kyrkorummet kan därför inte stängas för vissa ”oönskade” gäster.

Diktläsning och musik i en borgerlig begravning

I en borgerlig begravning förekommer oftast diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin, men även livsberättelse, överlämnande och avskedstagande. Musiken i en begravningsceremoni är för många ett bestående minne och uppfattas ofta som ett viktigt inslag i ceremonin och kan bilda naturliga övergångar mellan tal, dikter eller andra inslag.

Ceremonin kan vara kortare eller längre; stor i sitt omfång eller enklare. Viktigt att tänka på är att även den enklaste ceremonin behöver vara genomtänkt så att inte syftet med den går förlorad.
Religiösa inslag som psalmer och Herrens bön kan förekomma i borgerliga ceremonier om så önskas.

Om man inte har en präst vem ska då hålla i ceremonin? En officiant som förrättar begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. Här finns inga lagliga hinder. Officianten bör vara den som har huvudansvaret för de talade delarna i ceremonin men det hindrar inte att någon som kände den som gått bort medverkar med ett mindre tal eller till exempel läser en dikt.

Här på Laholms Begravningsbyrå är vi utbildade officianter och har hållit i många ceremonier. Vi hjälper till med innehållet och framförandet och ser till att alla önskemål får sitt utrymme. Att lyssna och ge rätt förutsättningar för ceremonin är vår främsta uppgift men också att skapa ett sammanhang. Begravningsceremonin ska bilda en helhet och en röd tråd.

Att balansera och variera utifrån de personliga berättelserna som vi får ta del av från er anhöriga är en viktig del i vårt arbete som officianter.
Vi vill vi fånga upp alla skiftningar och aspekter i ceremonin:
sorgen och saknaden, men kanske allra mest
det ljusa som handlar om den glädje och den tid man delat.
För oss är det viktigt att skapa en ceremoni där vi hyllar personen som har lämnat oss. Det är ju de vackra och ljusa minnena vi spar i våra hjärtan och tar med oss i våra minnen.
Det är först när alla bitarna i en ceremoni faller på plats som man upplever:
”Det blev precis som vi ville”.

Svenska kyrkan är alltid skyldig till att bistå med en lokal även för borgerliga begravningar, men det finns ingenting som hindrar att den borgerliga ceremonin förläggs utomhus, i det egna hemmet eller på annan plats, bara det är praktiskt möjligt.

Låt oss hjälpa dig på vägen med all vår erfarenhet så just er ceremoni blir ett ljust och vackert minne precis efter alla era önskemål.

En oförglömligt vacker ceremoni vid Oxhultasjön utanför Hishult.

Begravningsceremoni på stranden i Mellbystrand. Vackert väder, blommor, sång och musik, fina tal och havets vågor. Detta minns vi för alltid.

En ceremoni på ”röda mattan” i Servehallen, Laholm helt i pingisens tecken som varit en stor del, av den avlidnes liv.

En ceremoni i trädgården i Egernahult Balsen eller ”Paradiset” som familjen själv kallade sitt vackra ställe.

I motorcykelns tecken gick denna oförglömliga ceremoni helt enligt den avlidnes önskan. Bildspel, vackra tal, musik och motorcykelkortege från ceremonin på Lagagården till krematoriet.

En ceremoni i kärlekens tecken för Liljekvists grundare och eldsjäl. Det var värme rakt igenom. Tal, sång och musik, skratt, tårar och solsken på Vallåsens Värdshus.