Auktoriserad boutredare

Auktoriserade boutredare

Hos oss arbetar auktoriserade boutredare. Vi är specialutbildade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att hjälpa dig med både dödsfallsjuridik och övrig familjejuridik som t.ex. testamente, samboavtal och framtidsfullmakt.

Minst två års erfarenhet för att få kalla sig auktoriserad boutredare

För att en person ska få kalla sig auktoriserad boutredare krävs minst två års erfarenhet av boutredningar och därefter utbildning i flera steg, examination samt löpande vidareutbildning.