Familjejuridik

Familjejuridik

Behovet av familjejuridik har ökat genom åren då familjekonstellationerna blir mer komplexa och det är en klok investering att se över sin juridiska situation då familjeförhållandena förändras. Under olika skeden av sitt liv stöter man på svåra och komplicerade familjejuridiska frågor. De flesta kräver professionell kunskap för att lösas på ett bra sätt. Här har vi tillgång till mycket kunnig expertis, som kan lösa viktiga familjejuridiska frågor såsom samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev och försäkringar som du kanske inte visste fanns.

Samboavtal

Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. De behandlar endast gemensam bostad och bohag. Övriga tillgångar som t ex bil, båt, fritidshus, och bankmedel berörs inte av dessa regler. Var och en rår över sina tillgångar och vid separation eller dödsfall behåller var och en sina tillgångar och skulder.

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn. Genom ett samboavtal kan parterna avtala bort sambolagens regler.

Äktenskapsförord

I ett äktenskap äger och bestämmer makarna var för sig över sin egendom även om egendomen ingår i den s k giftorätten. Om man vill göra egendomen helt eller delvis till enskild gör man det genom ett äktenskapsförord. Det är ett avtal mellan makar där man bestämmer om viss del eller all egendom som man äger eller kommer att äga skall vara vars och en enskilda.

Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligt och kan göras både innan man gifter sig och under äktenskapet.

Äktenskapsförord registreras hos tingsrätten.

Gåvobrev

Om man vill ge bort något i gåva upprättar man ett gåvobrev. Detta fungerar som ett bevis för gåvan och anger eventuella förbehåll med gåvan t ex om den inte skall ses som ett förskott på arv eller om det skall vara mottagarens enskilda egendom.