Begravningsakten

Begravningsakten

En begravning kan se ut på en mängd olika sätt även om den i grund och botten utgår från en traditionell ceremoni. Det finns dock inga regler eller måsten som är orubbliga utan personliga önskemål, både från den avlidne och Dig, emottages gärna. Nedan följer två exempel på utgångspunkt för begravningsakten.

Begravningsgudstjänst

En vanlig begravningsgudstjänst är enligt Svenska Kyrkans ordning den vanligast förekommande. Denna ordning förutsätter medlemskap i Svenska Kyrkan. Prästen möter oftast de närmast anhöriga för ett samtal inför begravningen. Frikyrkosamfund följer den ordning som respektive samfund fastställt. Gemensamt är att begravningsgudstjänsten skall vara tydligt präglad av ett kristet innehåll.

Andra religioner, andra ceremonier

I vårt mångkulturella samhälle är det viktigt att också vi som begravningsbyrå är lyhörda för traditioner och ursprung. Detta innebär att vi gärna erbjuder våra tjänster vid muslimska, judiska, katolska och andra trosinriktningars begravningsakter. Så långt det är praktiskt möjligt tillmötesgår vi de önskemål som finns. Om man inte tillhör Svenska kyrkan eller något Frikyrkosamfund går det bra att välja en borgerlig begravningsakt.