Planera begravningsmötet

Planera begravningsmötet

Vad ni nu behöver fundera över och diskutera är följande. Genom att planera begravningsmötet innan mötet med oss på Laholms Begravningsbyrå så blir frågetecknen färre.

 • Kyrklig eller borgerlig begravning?
 • Önskemål om begravningsdag. Alla kyrkor/kapell har speciella begravningsdagar.
 • Själaringning? Tacksägelse?
 • Skall det vara jordbegravning eller kremation?
 • Vill Ni samlas för minnesstund med förtäring efter begravningsceremonin?
  Vill ni i så fall vara i församlingshemmet, någon restaurang eller hemma?
  Vad önskas att förtära?
  Eller skall Ni skiljas åt efter ceremonin?
 • Vill Ni annonsera i någon dagstidning? Utformning av annonsen?
 • Vill ni att alla ska få komma på ceremonin eller vill ni att den ska hållas i stillhet inom familjekretsen?
 • Önskemål på inlednings- och avslutningsmusik samt psalmer (2-3 st.) som skall sjungas vid begravningsceremonin.
 • Önskemål på ev. solosång eller annan extra musik.
 • Vill Ni att det skall tryckas några program med psalmer och musik i?
 • Blommor? Kistdekoration med band på kistan från de närmast anhöriga?
 • Hälsningstext på banden?
 • Färg på blommorna?
 • Handbuketter?
 • Kistval och ev. urnval