Begravningsmusik

Begravningsmusik

Begravningsmusik kan vara knepigt att välja. Vi människor behöver musik i alla situationer i livet – till uppbyggelse, till glädje, till tröst.

Orgelmusik inleder och avslutar en traditionell begravningsgudstjänst. Har du önskemål om viss musik hjälper vi Er att få den musik som passar. Ibland klingar viss musik inte speciellt bra på just orgel. Säkert kan vi gemensamt komma fram till ett klokt musikval.

Det är inte ovanligt att man förutom orgelmusik önskar solosång eller musik för något annat instrument som t.ex. fiol, flöjt, trumpet, violoncell. 

Lite hjälp i musikvalet kan du få här: