Testamente

Skriva giltigt testamente

Testamentet är en handling där du anger vem eller vilka som ska ärva dina ägodelar när du har avlidit. Testamentet både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen. Den som vill undvika oklarheter när det gäller arvsrätten bör därför se till att skriva ett testamente i god tid.

Juridiskt korrekt testamente

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Här kan vi på Laholms Begravningsbyrå erbjuda all den hjälp som krävs för att upprätta ett testamente som är juridiskt korrekt.